• Mottak, foredling og salg/eksport av hvitfisk
  • Tørrfisk, saltfisk og ferskfisk samt biprodukter
  • Mottak og salg av hvalkjøtt

 

Antall besøk siden 15.11.04:    
Hit Counter

Olavsen AS, Steine, N-8340 Stamsund i Lofoten. Tel. +47 76055150 Fax +47 76055159

Webdesign: DataDesign, N-8392 Sørvågen